NL |  FR

Drukkerij Groot-Bijgaarden 

Voor de installatie van een nieuwe offsetdrukpers heeft Diabeton een aangepaste fundering voorzien van 2.00m x 12.00m met funderingspalen.  Alle werken werden uitgevoerd in een tent binnen in de productiehal, met alle maatregelen om stofhinder te minimaliseren.  Op deze wijze was er slechts een zeer beperkte storing van de productie.

 

Uitgezaagde vloerplaat
Plaatsen van funderingspalen
Gewapende betonfundering